Warangal enumamula market Mirchi rate

వరంగల్ ఏనుమముల మార్కెట్‌లో మిర్చి ధర 23,800 రూపాయలు. ఈ మిర్చి సంవత్సరంలో బాగా పంపబడి, దాని మూలక స్థానిక రైతులు మరియు వ్యాపారులు ఆదాయాన్ని పెంచుకునేందుకు …

Read more

Pasupu market rate today – పసుపు ధర వరంగల్

పసుపు ధర అత్యంత ఆకర్షకంగా పెరుగుదల చేసుకున్నాయి: 12,000 రూపాయలు, హైబ్రైడ్ పసుపు 11,800 రూపాయలు, తురుపువరంగల్ ఏనుమముల మార్కెట్ లో రైతులు ఆనందపడుతున్నారు. వరంగల్ ఏనుమముల …

Read more