Pasupu market rate today – పసుపు ధర వరంగల్

పసుపు ధర అత్యంత ఆకర్షకంగా పెరుగుదల చేసుకున్నాయి: 12,000 రూపాయలు, హైబ్రైడ్ పసుపు 11,800 రూపాయలు, తురుపువరంగల్ ఏనుమముల మార్కెట్ లో రైతులు ఆనందపడుతున్నారు.

వరంగల్ ఏనుమముల మార్కెట్ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రముఖమైన పసుపు వ్యాపార కేంద్రంగా పరిగణితంగా ఉంది. ఇది పసుపు రైతులకు ఆదాయాన్ని పెంచే ప్రముఖ స్థానంలో ఉంది.

ప్రస్తుత సమయంలో, పసుపు ధర అత్యంత పెరుగుతోంది. తురుపువరంగల్ ఏనుమముల మార్కెట్ లో పురుగు పసుపు మొత్తం 12,000 రూపాయలు పైగా ఉంది. అలాగే, ‘హైబ్రైడ్’ పసుపు దుగ్గల 11,800 రూపాయలు ధరానికి కూడా ఆదాయం చేస్తోంది.

ఈ ప్రాంతంలో పసుపు ధరలు అధికంగా ఉన్న కారణంగా, అనేక రైతులు ఆనందపడుతున్నారు. పసుపు వితరణ మార్గాలు, ఉత్పాదన ప్రక్రియలు, ఆపరేషన్ మరియు పారిపోటు సామర్థ్యాల వివిధమైన పరిష్కరణలు తలపై చేసిన పరిణామంగా పసుపు వితరణ వరకు చేరే ప్రతి మూడురోజు అధికంగా పెరుగుతోంది.

తురుపువరంగల్ ఏనుమముల మార్కెట్ లో పసుపు ధరల ఆదాయాన్ని చూసి, రైతులు ఆనందపడుతున్నారు. అతను, ఆదాయాన్ని వాడాలని ప్రతి ప్రయత్నిస్తున్న పరిష్కరణలను అవగాహనలతో చూడుతున్నారు. ఇది ప్రాంతంలో రైతుల ఆర్థిక స్థితిని మెచ్చుకోవడంలో సహాయకరమైంది.

Leave a Comment