వామ్మో! డ్రైవర్ లేని కార్లు వచ్ఛేశయ్

డ్రైవర్ లేని కార్లు ఇండియా రోడ్ల మీద పరుగులు తిరిగే రోజులు దగ్గరే ఉన్నాయని అనుకుంటున్నావా? వేమో లాంటి కంపెనీలు అమెరికాలో పరీక్షిస్తున్న డ్రైవర్‌లేని కార్ల గురించి విన్నావా? ఇంకా మన దగ్గర రాలేదు గానీ, ఎప్పుడొచ్చినా కూల్‌గా ఉంటుంది కదా!

ఇంగ్లీష్‌లో “Waymo” అని ఉంటుంది కానీ తెలుగులో ఖచ్చితమైన పదం లేదు. అయితే, వాళ్లు టెక్నాలజీలో ముందున్నారు. వాళ్ల కార్లలో స్టీరింగ్, పెడల్స్ ఏమీ ఉండవు! అన్నీ సెన్సార్లు, కంప్యూటర్లతో నడుస్తాయి. ఊహించు… రోడ్డు, ఇతర گاడులు, పాదచారులను చూసి, వాటి ప్రకారం స్పందిస్తాయి. సూపర్ సేఫ్ కూడా!

లోపల కూడా హాయిగా ఉంటుంది. ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటున్నావో చెప్పండి, కారు మిమ్మల్ని అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది. పని చేసుకో, ఫోన్‌లో మాట్లాడు, రిలాక్స్ అవ్వు! పర్యావరణానికి కూడా మంచివి ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ కార్లు.

ఇంకా కాస్త టైమ్ పడుతుంది. కానీ ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో మనం ఇండియా రోడ్లపై వీటిని చూడవచ్చు! అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించుకో… రోబోట్‌లు డ్రైవ్ చేసే కార్లలో వెళ్లడం!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *